Πανωσήκωμα με Μεταλλικό Σκελετό και Ξηρά Δόμηση, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Ανακαίνιση Ισογείου στην Άνοιξη.

Δείτε τους χώρους σε διάφορα στάδια του Έργου.