Ολική Ανακαίνιση Διαμερίσματος στην Καλλιθέα – Ιούλιος 2016

Ξεκινήσαμε με γκρεμίσματα και αποξηλώσεις για να αλλάξουμε την διαρρύθμιση του χώρου. Αλλάξαμε τα κουφώματα, πόρτες, ντουλάπες, κουζίνα, υδραυλικά και ηλεκτρολογικά, νέα δάπεδα, νέο μπάνιο, τρίψιμο και συντήρηση πατωμάτων και στο τέλος βάψαμε το σπίτι.