Κατασκευή Γραφείων και Εκπαιδευτικού Κέντρου της εταιρίας Manuel Cafe

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί σαν Έδρα και γραφεία της εταιρίας εισαγωγής και εμπορίας καφέ “Manuel Cafe”.
Θα λειτουργεί ως έκθεση, πιλοτικό κατάστημα και εκπαιδευτικό κέντρο για τους νέους καταστηματάρχες και το προσωπικό. Ταυτόχρονα, θα στεγάζει τις διοικητικές λειτουργίες της εταιρίας, ως έδρα της Επιχείρησης.