Πανωσήκωμα με Μεταλλικό Σκελετό και Ξηρά Δόμηση, Διαμόρφωση και Ανακαίνιση στην Άνοιξη

Πανωσήκωμα με Μεταλλικό Σκελετό και Ξηρά Δόμηση, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Ανακαίνιση Ισογείου στην Άνοιξη. Δείτε τους χώρους σε διάφορα στάδια του Έργου.