Τα συνθετικά κουφώματα PVC είναι μία προσιτή λύση συγκριτικά με τα κουφώματα αλουμινίου. Ένα μειονέκτημα των συνθετικών είναι οτι βγαίνουν μόνο ανοιγόμενα και οχι επάλληλα. Ένα πλεονέκτημά τους είναι ότι προσφέρουν καλύτερη θερμομόνωση διότι κατασκευάζονται από υλικά που δεν είναι καλοί αγωγοί της θερμότητα, αντίθετα με τα κουφώματα αλουμινίου που ως μεταλλικά, έχουν μεγαλύτερες απώλειες από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα.

Φυσικά, υπάρχουν διάφορες ποιότητες και χαρακτηριστικά αναλόγως των αναγκών σας και κυρίως της τοποθεσίας και του κλίματος που θα τοποθετηθούν. Χρειάζεται αρκετή συζήτηση μαζί μας για να καταλήξουμε στην καλύτερη λύση βάσει των αναγκών αλλά και του προϋπολογισμού σας.