Αλουμινίου, ξύλινα, εννιαία, σπαστά, με μηχανισμό ή χωρίς, υπάρχει μεγάλη ποικιλία για την επιλογή της βέλτιστης λύσης.