Μία πληθώρα λύσεων ασφαλείας για ισόγειους ή ευάλωτους χώρους.