Τα ξύλινα συστήματα είναι τα πιο όμορφα, τα πιο οικολογικά και αν γίνει σωστή επιλογή ποιότητας τα πιο βιοκλιματικώς αποδοτικά κουφώματα. Από την άλλη πλευρά, είναι σχετικά ακριβά και έχουν ευαισθησία στον ήλιο και στην υγρασία.

Φυσικά, υπάρχουν διάφορες ποιότητες και χαρακτηριστικά αναλόγως των αναγκών σας και κυρίως της τοποθεσίας και του κλίματος που θα τοποθετηθούν. Χρειάζεται αρκετή συζήτηση μαζί μας για να καταλήξουμε στην καλύτερη λύση βάσει των αναγκών αλλά και του προϋπολογισμού σας.